Phase biedt begeleiding bij intervisie op locatie! 
Intervisie is een belangrijke manier van collegiaal leren. Daarnaast is een van de eisen voor herregistatie Klinisch Psycholoog is dat je intervisie hebt met o.a. een anderen klinisch psycholoog.  
Het ligt in de lijn der verwachting dat ook bij de eisen voor herregistratie orthopedagoog OG (NVO maakt deze 1/2/2011 bekend) en GZ psycholoog een aantal intervisiebijeenkomsten op jaarbasis een eis is.  
Omdat het binnen drukke werkzaamheden niet gemakkelijk is om intervisie structureel en inhoudelijke adequaat op te zetten kan (tijdelijke) externe intevisiebegeleiding net het zetje in de rug geven.
Een voordeel is dat de deelnemers zich in de startfase niet hoeven bezig te houden met werkvormen en procesbegeleiding. Bovendien is de externe begeleider een klniisch psycholoog, waardoor de intervisie meteen meetelt voor herregistratie.
In overleg zal de externe begeleiding worden afgebouwd. 
 

Een nieuwe intervisiegroep samenstellen
Phase wordt ook nogal eens benaderd door orthopedagogen en psychologen die een intervisiegroep zoeken. Phase gaat in 2011 intervisiegroepen faciliteren. Dat houdt in: samenstellen, locatie en data regelen, procesbegeleiding bieden. Dit net zo lang totdat de intervisiegroep op eigen kracht verder kan/wil.