PHASE

Phase betekent evenwicht. De P verwijst naar pedagogisch/psychologisch de H naar hulpverlening. De naam verwijst ook naar tijdelijk, een fase.

Een persoon, team, afdeling of organisatie-onderdeel kan tijdelijk van slag zijn of, om welke redenen dan ook, in onbalans. Phase loopt, werkt, denkt in deze fase mee totdat het evenwicht hersteld is en de eigen krachten zijn hervonden. Dan scheiden de wegen weer. De ondersteuning vanuit Phase duurt zo kort als mogelijk is.

Principes uit de systemische benadering zijn herkenbaar in het werk van Phase;
ieder heeft recht bij het systeem te horen
in elk systeem bestaat een juiste rangorde
er is balans nodig in geven en nemen
Phase is gespecialiseerd in de zorgsector en draagt er aan bij om de praktijk van alledag te verbinden aan beleid en organisatiedoelen.

De benadering van Phase is een procesbenadering, waarbij alle betrokkenen bij een ontwikkeling of verandering een plaats hebben en de kans krijgen om mee op pad te gaan. De gezamenlijke activiteit als centrale factor.