Phase ontwerpt en begeleidt verander- en leertrajecten.

Twee voorbeelden

Omgaan met elkaar
Resultaat: door clienten, ouders en begeleiders met lekaar om een goed begeleide wijze in gesprek te brengen is de onderlinge communicatie beduidend verbeterd. 
Opdrachtgever: een zorginstelling

Leerwerkgroep sociale en emotionele ontwikkeling.
Resultaat: ervaren pedagogisch begeleiders die problemen in het werk met vastgelopen clienten oplosten en hun collega's coachten.  
Opdrachtgever orthopedagogen van een zorginstelling

Bij het ontwerpen van leertrajecten worden degenen die willen/moeten leren nauw betrokken. Er wordt gezocht naar verrassende manieren van leren aansluitend bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemers en de organisatie.
Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van een mix van werkvormen (groepsgewijs, individueel, opdrachten, e-leren).
Phase heeft een netwerk van bureaus op het gebied van leren en veranderen waarmee wordt samengewerkt.