Phase biedt interimmanagement en projectleiding als de inhoud voorop staat en een werkervaring als orthopedagoog/psycholoog noodzakelijk is. 

Enkele voorbeelden van interimopdrachten van de afgelopen jaren
  • Vervanging van de directeur Opleidingen van een opleidingsinstelling op het gebied van de GGZ. 
  • manager 24 uurszorg bij een behandelinstelling voor kinderen en jeugdigen, inclusief aansturing van orthopedagogen en psychologen. 
  • ontwerp en begeleiding van een verandertraject om te komen van geprotocolleerd naar risicobewust werken
  • visieformulering en implementatie ervan bij een zorginstelling
  • samenhang creeeren en een missie formuleren van een nieuw samengesteld managementteam 

Bij het interimwerk wordt zoveel mogelijk systemisch en procesmatig gewerkt.
Enkele belangrijke principes:
  • start met een etnografische fase (verdiepen in verschillende facetten van het werk o.a. door een dag mee te werken) 
  • aandacht voor de ontstaansgeschiedenis
  • de gezamenlijke activiteit zoeken/formuleren opdat deze energie, motivatie en richting geeft
  • verscheidenheid aan stemmen en grenzen overschrijden
  • zoeken naar energie, spaningen en dilemma's
De principes zijn o.a. gebaseerd op een samenwerkingstraject met een organisatieadviesbureau in Nieuw Zeeland dat gespecialiseerd is in de Cultureel Historische Activiteiten Theorie (CHAT). Hierover is een artikel van Ellen Bosselaar en Frank de Jong gepubliceerd in het tijdschrift Opleiden en Ontwikkelen (september 2007).

 

Enkele reacties van opdrachtgevers


De kracht van jou zit ‘m in het verbinden van theorie en praktijlk Je kent de praktijk vanuit jarenlange ervaring. Door je analystisch vermogen, je oog voor de client en medewerkers weet je vol inzet en humor organisatie doelen te verbinden aan het werk van alledag. Of andersom.

Als professional en als mens erg prettig om mee te werken.

Je bent loyaal, open, eerlijk, zonder verborgen agenda’s, recht door zee en doelgericht met oog voor detail, voor de mens en de kwaliteit van de zorgverlening.