I
  

Teambegeleiding kan plaats vinden als een team vastloopt in de samenwerking. Maar ook als een team een grote verandering moet implementeren.


Voorbeeld uit de praktijk 
Een team van een behandelinstelling voor jonge kinderen had grote onderlinge problemen. Het pedagogisch team had de samenwerking met de ondersteunende disciplines opgezegd. Er is gestart met het leren kennen van alle medewerkers in hun werk. Tijdens deze verkenning was er voldoende tijd om te horen waar ieder het meest tegen aan liep of mee zat. Hieruit bleek een grote betrokkenheid bij de kinderen en hun ouders. Deze gezamenlijke motivatie en energie is als uitgangspunt gekozen om de samenwerking weer vlot te trekken. Twee gezamenlijke bijeenkomsten waarbij o.a. gebruik werd gemaakt van de critical incidentmethode waren voldoende om weer zelf verder te kunnen. Deze teambijeenkomsten zijn gehouden op een locatie buiten de werksetting in het bos. Het gezamenlijk wandelen en werken met symbolen uit de natuur had toegevoegde waarde.