Werkwijze
In een eerste, vrijblijvend, kennismakingsgesprek worden de supervisiedoelen en werkwijze wederzijds afgestemd en afgesproken.
In een supervisieovereenkomst worden o.a. beschreven: doelen van de supervisie, aantal supervisiebijeenkomsten, evaluaties, verslaglegging.
De supervisie is onderdeel van de opleiding voor orthopedagoog generatlst of GZ psycholoog. De taken en verantwoordelijkheden van de supervisor en supervisant, zoals beschreven in de richtlijnen van NVO en Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog zijn leidend.

 

Supervisie is maatwerk waarin de doelen van het supervisietraject en het opleidingsplan, de persoonlijke/professionele ontwikkeling en situaties uit de dagelijkse werkpraktijk de uitgangssituatie vormen.
De supervisie is een leeractiviteit waarbij gebruik gemaakt van verschillende methodieken en interventies o.a. Transactionele Analyse, Covey, kernkwadranten, Meyers-Brigg.
Pedagogische kaders als fasen in de klinische cyclus, richtlijnen voor gevalsbeschrijvingen en de taakgebieden van de orthopedagoog/psycholoog diagnostiek, indicatie en behandeling komen structureel aan bod.
Tijdens het supervisietraject wordt gebruik gemaakt van interventies vanuit wandelcoaching. De waarde van wandelen en de kracht van werken/leren in en met de de natuur wordt door vele supervisanten als zeer prettig en effectief ervaren.