Werkwijze
In een oriënterend gesprek wordt de hupvraag verkend en uitgelegd hoe EMDR werkt. U ontvangt een folder. Op maat worden afspraken over het behandeltraject gemaakt. 
Heeft u een behandelvraag of wilt u informatie neem contact op met Phase: zie contact.
Voor achtergrondinformatie over EMDR zie www.EMDR.nl.

 


 Traumabehandeling (EMDR)

EMDR is een veel gebruikte behandelmethode bij traumagerelateerde klachten. EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization Reprocessing.

De cliënt moet proberen de nare gebeurtenis te vertellen. Bij kinderen of mensen met een verstandelijke beperking kan, als de cliënt het niet zelf kan, een ouder of bijvoorbeeld een visor de gebeurtenis vertellen.
Er wordt aan de cliënt gevraagd om het verhaal stil te zetten bij het "plaatje" dat nu nog het naarst is. Als de cliënt aan dat plaatje denkt moet hij tegelijkertijd:
met de ogen de vingers van de behandelaar volgen of
  • luisteren naar klikjes via een koptelefoon of
  • voelen van trilplaatsjes in de handen of
  • met de handen trommelen op de handen van de behandelaar of andersom
Tijdens de sessie verdwijnt de lading van de herinneringen en wordt de herinneringen anders opgeslagen in het geheugen op de "harde schijf". Daardoor verminderen of verdwijnen de klachten na een of enkele sessies.