Werkwijze
In een eerste, vrijblijvend, kennismakingsgesprek wordt de coachingsvraag(vragen) verkend. Na dit gesprek kunnen coachee en coach aangeven of ze met elkaar in zee willen. Er moet een "klik"zijn.
In een coachingsovereenkomst worden o.a. beschreven: doelen van de coaching, schatting van het aantal sessies, de rol van een eventuele opdrachtgever en praktische zaken.
De coaching is resultaatgericht, leervragen en doelen in de werksituatie zijn richtinggevend. De coachee ontwikkelt tijdens coachingssessies inzichten en wordt zich bewust van eigen denk- en gedragspatronen. In de dagelijkse praktijk worden gedragsalternatieven toegepast en het effect wordt in een volgende sessie besproken. Zo ontstaat een cyclisch proces van reflecteren en toepassen in de praktijk.