EMDR voor kinderen 
Voor kinderen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, maakt Phase gebruik van het protocol voor kinderen en jongeren. Voor hen is er een speciale informatiefolder. r kinderen en jongeren. bruikt Phase het kinderprotocol. Kinderen vinden het vooraf spannend, maar achteraf vonden ze het leuk om te doen.

EMDR voor mensen met een verstandelijke beperking
Phase is gespecialiseerd in EMDR voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zijn nogal eens het slachtoffer van bijvoorbeeld pesten, misbruik of mishandeling.
Na een schokkende ervaring bijvoorbeeld pesterijen, een ongeluk, agressie van een medecliënt, overlijden van een belangrijk ander kunnen er, soms pas weken of maanden na het incident, klachten ontstaan zoals indringende herinneringen, flashbacks, nachtmerries, slapeloosheid, gedragsveranderingen. Deze klachten kunnen op den duur uitmonden in angst- of paniekaanvallen, depressie, gedragsproblemen, somberheid.
In deze situaties kan EMDR, veelal gecombineerd met orthopedagogische interventies, effectief zijn.

Een situatie met een kind of cliënt met een verstandelijke beperking kan ook door ouders of begeleiders traumatisch ervaren zijn. Ook voor hen kan EMDR behandeling effectief zijn. Soms is het zelfs voorwaarde dat eerst de ouders/begeleiders behandeld worden, voordat de client behandeld wordt.
Phase zal deze opties in alle openheid met betrokkenen overwegen en gezamenlijk worden keuzes gemaakt.