Phase biedt Psychologische hulpverlening op de volgende manieren:

Gedragskundige ondersteuning op tijdelijke basis
  • vervanging van een orthopedagoog/GZ psycholoog
  • behandelcoördinatie
  • (video)teamondersteuning 
  • beeldvorming en opstellen/aanscherpen behandelplan
Consultatie
  • consultatie bij complexe problematiek
  • (video)teamondersteuning
  • second opinion
EMDR, traumabehandeling
  • voor mensen met een verstandelijke beperking en hun opvoeders/begeleiders
  • voor kinderen/jongeren

Phase werkt systemisch. Alle betrokkenen bij de cliënt hebben een belangrijke rol in het hulpverleningsproces. De cliënt(vraag) is het uitgangspunt, diens sterktes, ontwikkeling, groei. De verbinding met de cliënt, goed kijken en echt luisteren zijn belangrijke ascpeten in de hulpverlening van Phase. lees meer >>

 

 
Voor werkwijze, reacties of links klik door naar de pagina waar u interesse voor heeft. 
Voor alle vormen van psychologische hulpverlening geldt dat een een vrijblijvend oriënterend gesprek altijd tot de mogelijkheden behoort. Vervolgens volgt een aanmeldgesprek op basis waarvan een plan, inclusief kosten, wordt opgesteld. 
Over het algemeen vergoeden verzekeringen de kosten voor individuele psychologische hulpverlening.